SNZ và SZB được vinh danh là Doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2021-2022