SONADEZI VINH DỰ ĐẠT TOP 50 NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG VIỆT NAM LẦN THỨ 2 LIÊN TIẾP