Tổ chức giải thể thao trực tuyến chào mừng kỷ niệm 32 năm thành lập Tổng Công ty Sonadezi