Bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật tại Tổng Công ty Sonadezi năm 2023


Ngày diễn ra

06/10/2023

Thông tin sự kiện

Địa điểm: Văn phòng Tổng Công ty Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thời gian: 06/10/2023.