Cuộc thi “Thời trang tái chế” của Công đoàn Tổng công ty Sonadezi


Ngày diễn ra

18/10/2023

Thông tin sự kiện

Địa điểm: Khu du lịch Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thời gian: ngày 18/10/2023.