Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật tại Tổng Công ty Sonadezi năm 2024


Ngày diễn ra

27/03/2024

Thông tin sự kiện


Địa điểm: Văn phòng Tổng Công ty Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thời gian: ngày 27/03/2024.