SONADEZI CONNECTION 2020


Ngày diễn ra

Thông tin sự kiện

Địa điểm: Vietnam Goft & Country Club, Quận 9, TP HCM.

Thời gian: 14/11/2020.