Sự kiện Go-live phần mềm Báo cáo quản trị thông minh


Ngày diễn ra

18/09/2023

Thông tin sự kiện

Địa điểm: Văn phòng Tổng Công ty Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thời gian: ngày 18/9/2023.
Sự kiện Go-live phần mềm Báo cáo quản trị thông minh