SỰ KIỆN: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 2019 & GIAO KẾ HOẠCH NĂM 2020


Ngày diễn ra

10/01/2020

Thông tin sự kiện

Địa Điểm: Tổng Công Ty Sonadezi – Số 1, Đường 1, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thời gian: 15:00 Thứ Sáu, ngày 10/01/2020