SỰ KIỆN RA MẮT & CÔNG BỐ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU TỔNG CÔNG TY SONADEZI


Ngày diễn ra

17/04/2019

Thông tin sự kiện

Địa Điểm: Tổng Công Ty Sonadezi – Số 1, Đường 1, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thời gian: 9:00 Thứ Tư, ngày 17/04/2019