- Tên dự án: Chung cư 11 tầng A4

- Vị trí: Phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

- Diện tích: 11 tầng

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai

Đặc điểm:

Chung cư cao tầng nhằm đáp ứng cho thành phố một lượng lớn quỹ nhà ở cho người dân và một phần phục vụ tái định cư là một trong những định hướng đầu tư đúng đắn, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và chủ trương của nhà nước trong tình hình hiện nay.