- Tên dự án: Cụm Công nghiệp Long Phước 1.

- Vị trí: Xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích: 75 ha

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

- Địa chỉ website: http://www.szl.com.vn/

Lợi thế cạnh tranh:

Vị trí chiến lược nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thuận lợi về giao thông, hạ tầng.