- Tên dự án: Cụm xưởng cho thuê giai đoạn 2 – KCN Long Thành.

- Vị trí: KCN Long Thành, Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích: 6.5 ha - Tỷ lệ lấp đầy: 91%

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

- Địa chỉ website: http://www.szl.com.vn/