- Tên dự án: Cụm Xưởng Cho Thuê Giai Đoạn 5 - KCN Long Thành

- Vị trí: KCN Long Thành, Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích: 4,7 ha
- Số lượng nhà xưởng: 8

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

- Địa chỉ website: https://szl.com.vn/loai_du_an/bat-dong-san-cong-nghiep/