- Tên dự án: Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 1, công suất 100.000m3/ngày.

- Vị trí: Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích: Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai

- Đơn vị quản lý: https://dowaco.vn

Đặc điểm:

Cung cấp nước sạch cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ khu vực lân cận thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.