- Tên dự án: Hệ thống cấp nước Vĩnh Cửu 15.000m3/ngày.

- Vị trí: xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích: 2.000m2.

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

- Địa chỉ website: https://dowaco.vn

Lợi thế cạnh tranh:

Xây dựng các hạng mục sau:

+ Công trình thu – Trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô, thiết bị trộn.

+ Nhà máy xử lý gồm: cụm xử lý (bể phản ứng, bể lắng Lamen, bể lọc nhanh, bể chứa nước sạch, trạm bơm nước sạch); các hạng mục phụ trợ khác (nhà hóa chất, bể nén bùn, nhà để máy ép bùn, đường ống kỹ thuật, đường nội bộ, nhà để máy phát điện dự phòng, hệ thồng điện, trạm biến áp 800KVA) và Tuyến ống chuyển tải và phân phối nước sạch (5.252m ống gang D500; 492m ống HDPE D225; 1.055m ống HDPE D180; 55m ống thép D500 và 35m ống thép D150)