- Tên dự án: Hệ thống cấp nước xã Bình Sơn, huyện Long Thành.

- Vị trí: xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích: Không sử dụng đất, tuyến ống cấp nước nằm trong phạm vi hành lang tuyến đường giao thông và vỉa hè.

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

- Địa chỉ website: https://dowaco.vn

Đặc điểm:

Xây dựng các tuyến ống chuyển tải và phân phối nhân dân xã Bình Sơn bằng ống HDPE có đường kính từ OD90 – OD315 với tổng chiều dài 11.398m và các phụ tùng, thiết bị trên tuyến.