- Tên dự án: Hệ thống cấp nước xã Long An, huyện Long Thành.

- Vị trí: xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích: không sữ dụng đất, tuyến ống cấp nước nằm trong phạm vi hành lang tuyến đường giao thông và vỉa hè.

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

- Địa chỉ website: https://dowaco.vn/

Lợi thế cạnh tranh:

Xây dựng các tuyến ống chuyển tải và phân phối trên đường Bưng Môn, các đường hẻm thuộc giáo xứ Thái Lạc và Quốc lộ 51 cho các ấp 1, ấp 2, Xóm Gốc, ấp 4, ấp Bưng Môn, và ấp An Lâm bằng ống HDPE có đường kính từ OD63 – OD225 với tổng chiều dài 12.703m và các phụ tùng, thiết bị trên tuyến.