- Tên dự án: Hệ thống cấp nước xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

- Vị trí: xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích: không sử dụng đất, tuyến ống cấp nước nằm trong phạm vi hành lang tuyến đường giao thông và vỉa hè.

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

- Địa chỉ website: https://dowaco.vn/

Lợi thế cạnh tranh:

Xây dựng mạng lưới đường ống chuyển tải và phân phối hai bên dọc đường ĐT768, Hương lộ 6, Hương lộ 15 và một số tuyến hẻm nhánh trên các tuyến đường, gồm 12 tuyến có đường kính D500, D315, D280, D225, D180, D125 dài khoảng 21.225,2m và các phụ tùng thiết bị.