- Tên dự án: Dự Án Khu Chợ Và Chợ Mới Quản Thủ

- Vị trí: Khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, H. Long Thành, Đồng Nai

- Diện tích: 14,1 ha

- Đơn vị quản lý: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2

- Địa chỉ website: https://www.d2d.com.vn/

Đặc điểm:

Quy mô dân số: khoảng 2000 người.
Tổng mức đầu tư: 429,4 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2007 – 2012 (đã hoàn thành).
Cơ cấu sử dụng đất:
– Đất nhà ở liên kế phố : 40.071 m2 Chiếm tỉ lệ: 28,43%
– Đất thương mại : 41.129 m2 Chiếm tỉ lệ: 29,18%
– Đất cây xanh – TDTT : 17.795 m2 Chiếm tỉ lệ: 12,62%
– Đất giao thông : 41.661 m2 Chiếm tỉ lệ: 29,56%
– Trạm xử lý nước thải : 300 m2 Chiếm tỉ lệ: 0,21%
– Đất giao thông đối ngoại : 1.632 m2
– Tổng cộng : 140.956 m2 Chiếm tỉ lệ: 100%