- Tên dự án: Dự Án Khu Dân Cư Lộc An

- Vị trí: Xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

- Diện tích: 41,16 ha

- Đơn vị quản lý: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2

- Địa chỉ website: https://www.d2d.com.vn/

Đặc điểm:

Quy mô dân số: khoảng 4000- 4500 người
Tổng mức đầu tư: 336,4 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: từ năm 2008 đến năm 2018.
Cơ cấu sử dụng đất:
– Đất ở : 13,95 ha Chiếm tỉ lệ: 38,16%
– Đất tái định cư : 3,82 ha Chiếm tỉ lệ: 10,45%
– Đất cây xanh : 4,33 ha Chiếm tỉ lệ: 11,85%
– Đất công trình công cộng : 3,27 ha Chiếm tỉ lệ: 8,95%
– Đất giao thông : 11,18 ha Chiếm tỉ lệ: 30,59%
– Đất ngoài khu ở (GT đối ngoại) : 4,61 ha
– Tổng cộng: : 41,16 ha