- Tên dự án: Dự án Khu xử lý chất thải Vĩnh Tân

- Vị trí: Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

- Diện tích: 21,7 ha

- Đơn vị quản lý: Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi

- Địa chỉ website: http://www.sze.com.vn

Đặc điểm:

Tổng mức đầu tư: 474 tỷ đồng