- Tên dự án: Dự án Mỏ đá Tân Cang 5

- Vị trí: Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

- Diện tích: 25,175 ha

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

- Địa chỉ website: http://vatlieudongnai.vn/

Đặc điểm:

Tổng mức đầu tư: 70 tỷ đồng
Trữ lượng đá xây dựng khai thác: 11.143.419 m3.
Công suất khai thác: 1.000.000 m3/năm.
Công suất chế biến: 1.260.000 m3/năm.
Tuổi thọ mỏ: 14 năm.