- Tên dự án: Dự án Nhà máy xử lý nước thải Biên Hòa 2

- Vị trí: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

- Địa chỉ website: http://www.szb.com.vn/

Đặc điểm:

Công suất: 8.000 m3/ngày.đêm
Tổng mức đầu tư: 70 tỷ đồng