- Tên dự án: Dự án Nhà máy xử lý nước thải Giang Điền

- Vị trí: Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

- Đơn vị quản lý: Công Ty Cổ Phần Sonadezi Giang Điền

- Địa chỉ website: http://www.sonadezi-giangdien.vn/

Đặc điểm:

Công suất:
– Nhà máy số 1: 3.000 m3/ngày.đêm
– Nhà máy số 2: 4.500 m3/ngày đêm (Giai đoạn 1)
Tổng mức đầu tư: 140 tỷ đồng