- Tên dự án: Dự án Nhà máy xử lý nước thải Gò Dầu

- Vị trí: Huyện Long Thành, Đồng Nai

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

- Địa chỉ website: http://www.szb.com.vn/

Đặc điểm:

Công suất: 500 m3/ngày.đêm (Giai đoạn 1)
Tổng mức đầu tư: 8,5 tỷ đồng