- Tên dự án: Dự án Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Trạch 2

- Vị trí: Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Đơn vị quản lý: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2

- Địa chỉ website: https://www.d2d.com.vn/

Đặc điểm:

Công suất: 10.000 m3/ngày.đêm (Giai đoạn 1,2)
Tổng mức đầu tư: 88,5 tỷ đồng