- Tên dự án: Dự án Nhà máy xử lý nước thải Suối Tre

- Vị trí: TP Long Khánh, Đồng Nai

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình

- Địa chỉ website: http://www.sonadezianbinh.com.vn/

Đặc điểm:

Công suất: 1.000 m3/ngày.đêm (Giai đoạn 1)
Tổng mức đầu tư: 13 tỷ đồng.