- Tên dự án: Dự án Nhà máy xử lý nước thải Xuân Lộc

- Vị trí: Huyện Xuân Lộc, T.Đồng Nai

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

- Địa chỉ website: http://www.szb.com.vn/

Đặc điểm:

Công suất: 1.000 m3/ngày.đêm (Giai đoạn 1)
Tổng mức đầu tư: 13,4 tỷ đồng