- Tên dự án: Khu Công Nghiệp Châu Đức

- Vị trí: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Đơn vị quản lý: Công Ty Cổ Phần Sonadezi Châu Đức

- Địa chỉ website: https://sonadezichauduc.com.vn/

Đặc điểm:

Quy mô diện tích dự án: 2.287,55 ha, trong đó:
– Đất khu công nghiệp: 1.556,14 ha
– Đất khu đô thị Châu Đức: 537,01 ha
– Đất sân Golf (36 lỗ): 152 ha
– Đất ngoài khu đô thị (khu tái định cư): 42 ha