- Tên dự án: Khu Công Nghiệp Châu Đức

- Vị trí: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Diện tích: 2.287 ha

- Đơn vị quản lý: Công Ty Cổ Phần Sonadezi Châu Đức

- Địa chỉ website: https://sonadezichauduc.com.vn/

Đặc điểm:

Quy mô diện tích dự án: 2.287 ha, trong đó:
– Khu công nghiệp: 1.556 ha
– Khu đô thị: 538 ha
– Sân Golf 36 lỗ: 152 ha
Tổng mức đầu tư dự án: 7.391,9 tỷ đồng.