- Tên dự án: Khu công nghiệp Biên Hòa 2

- Vị trí: Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Diện tích: 400,73 ha - Tỷ lệ lấp đầy 100%

- Đơn vị quản lý: Công Ty Cổ Phần Sonadezi Long Bình

- Địa chỉ website: http://www.szb.com.vn/

Đặc điểm:

Tổng mức đầu tư dự án: 18,47 triệu USD.
Tổng vốn FDI: 2,252 tỷ USD