- Tên dự án: Khu công nghiệp Long Thành

- Vị trí: Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

- Diện tích: 488 ha - Tỷ lệ lấp đầy: 100%

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

- Địa chỉ website: http://www.szl.com.vn/

Đặc điểm:

Tổng mức đầu tư dự án: 894 tỷ đồng.
Thu hút vốn đầu tư: 1,1 tỷ USD