- Tên dự án: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2

- Vị trí: xã Hiệp Phước, Phú Hội và Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

- Diện tích: 330,8 ha - Tỷ lệ lấp đầy: 100%

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D)

- Địa chỉ website: https://www.d2d.com.vn/

Đặc điểm:

Tổng mức đầu tư dự án: 173,55 tỷ đồng.
Tổng vốn FDI: 1,6 tỷ USD