- Tên dự án: Khu Công Nghiệp Thạnh Phú

- Vị trí: tỉnh Đồng Nai

- Diện tích: 177,20 ha - Tỷ lệ lấp đầy 54%

- Đơn vị quản lý: Công Ty Cổ Phần Sonadezi Long Bình

- Địa chỉ website: http://www.szb.com.vn/

Đặc điểm:

Khu công nghiệp Thạnh Phú là một khu công nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gần các đô thị lớn như thành phố Biên Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi có điều kiện cho phép hình thành những loại hình công nghiệp liên hoàn, không độc hại, những loại hình công nghiệp hạn chế phát triển tại các đô thị lớn, là địa điểm thuận lợi để các nhà máy, xí nghiệp trong nội thành hoặc ven đô di dời đến.
Điện được cung cấp từ lưới điện quốc gia tuyến 110KV
Được cung cấp từ nhà máy nước Thiện Tân với công suất 10.000 m3/ngày đêm
Nhà máy xử lý nước thải với công suất 2.500 m2/ngày đêm đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải phát sinh từ các nhà máy trong khu công nghiệp và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường.