- Tên dự án: Khu dân cư An Hòa 2

- Vị trí: Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Diện tích: 56.873 m2

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình

- Địa chỉ website: http://www.sonadezianbinh.com.vn

Lợi thế cạnh tranh:

Là khu dân cư được xây dựng mới, phù hợp với tình hình thực tế của xã hội, đáp ứng số lượng và nhu cầu đa dạng về loại hình nhà ở cho nhiều loại đối tượng sử dụng khác nhau trong khu vực, tổ chức quy hoạch khu nhà ở theo tiêu chuẩn đô thị loại II và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường An Bình đã được phê duyệt duyệt.

– Mục tiêu đầu tư:

Dự án Khu dân cư An Hòa 2 tọa lạc tại phường An Bình – thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình là chủ đầu tư nhằm đáp ứng ứng nhiệm vụ chính trị, nằm trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Biên Hòa & Tỉnh Đồng Nai; nhu cầu nhà ở cho nhân dân phường An Bình; nhu cầu nhà ở cho đối tượng có nhu cầu, đặc biệt là công nhân các khu Công nghiệp như: Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Lotexco, Amata….trên địa bàn thành phố và công nhân các Khu công nghiệp lân cận.