- Tên dự án: Khu dân cư phường An Bình

- Vị trí: Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích: 16,87 ha

- Đơn vị quản lý: Công Ty CP Sonadezi Giang Điền

- Địa chỉ website: http://www.sonadezi-giangdien.vn/

Đặc điểm:

Tổng mức đầu tư dự án: 261 tỷ đồng (năm 2004).
Cơ cấu sử dụng đất:
– Đất ở : 64.714,2 m2 Chiếm tỉ lệ: 38,36%
– Đất công trình công cộng : 14.246,4 m2 Chiếm tỉ lệ: 8,45%
– Đất cây xanh – TDTT : 18.462,0 m2 Chiếm tỉ lệ: 10,94%
– Đất giao thông, sân bãi : 71.266,9 m2 Chiếm tỉ lệ: 42,25%
– Tổng cộng: 168.690,0 m2 Chiếm tỉ lệ: 100%
* Dự án được bình chọn là 01 trong 10 công trình kiến trúc đẹp được bình chọn năm 2008 của tỉnh Đồng Nai