- Tên dự án: Khu Dân Cư Phường Bửu Long

- Vị trí: Phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Diện tích: 496.298,8 m2

Đặc điểm:

Quy mô dân số: khoảng 7.300 -7.500 người.
Tổng mức đầu tư: 2.566 tỷ đồng
Cơ cấu sử dụng đất
– Đất xây dựng nhà ở : 218.485,0 m² Chiếm tỷ lệ 44,0%;
– Đất dịch vụ đô thị : 34.735,9 m² Chiếm tỷ lệ 7,0%;
– Đất cây xanh, TDTT : 74.509,5 m² Chiếm tỷ lệ 15,0%;
– Đất giao thông sân bãi : 166.505,4 m² Chiếm tỷ lệ 33,5%;
– Đất đầu mối HTKT : 2.063,0 m² Chiếm tỷ lệ 0,4%.