- Tên dự án: Khu dân cư phường Long Bình

- Vị trí: Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

- Diện tích: 8.706 m2

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai

- Địa chỉ website: http://dhcdongnai.com.vn/

Lợi thế cạnh tranh:

Xây dựng 29 nhà liên kế, khu vực để xe công cộng và để xe cho hộ gia đình, cá nhân, khu vực để xe trong khuôn viên các công trình công cộng, các công trình hạ tầng kỹ thuật của khu vực dự án.