- Tên dự án: Khu dân cư phường Thống Nhất mở rộng

- Vị trí: Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Diện tích: 34,18 ha

Đặc điểm:

Tổng mức đầu tư dự án: 854,875 tỷ đồng.
Tổng vốn đã thực hiện đầu tư: 437,186 tỷ đồng.
Cơ cấu sử dụng đất:
1. Khu dân cư phía bắc (10,10 ha):
– Diện tích đất quy hoạch : 10,10 ha Chiếm tỉ lệ: 100%
– Đất ở: 2,38 ha Chiếm tỉ lệ: 23,56%
– Đất Thương mại dịch vụ: 2,51 ha Chiếm tỉ lệ: 24,85%
– Đất công viên – Cây xanh: 0,70 ha Chiếm tỉ lệ: 6,93%
– Đất Hành chánh: 0,31 ha Chiếm tỉ lệ: 3,06%
– Đất giao thông: 4,20 ha Chiếm tỉ lệ: 41,60%
2. Khu phía nam (24,08 ha):
– Diện tích đất quy hoạch : 24,08 ha Chiếm tỉ lệ: 100%
– Đất ở: 9,00 ha Chiếm tỉ lệ: 37,37%
– Đất công trình công cộng: 0,97 ha Chiếm tỉ lệ: 4,02%
– Đất công viên – Cây xanh: 2,53 ha Chiếm tỉ lệ: 10,50%
– Đất Thương mại – dịch vụ: 1,52 ha Chiếm tỉ lệ: 6,31%
– Đất Tôn giáo: 0,13 ha Chiếm tỉ lệ: 0,57%
– Đất giao thông: 9,93 ha Chiếm tỉ lệ: 41,23%