- Tên dự án: Khu tái định cư Tam An.

- Vị trí: Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích: 13.5 ha

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

- Địa chỉ website: https://szl.com.vn/loai_du_an/bat-dong-san-dan-dung/

Lợi thế cạnh tranh:

Vị trí chiến lược nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thuận lợi về giao thông, hạ tầng.