- Tên dự án: Mỏ Đá Thiện Tân 5

- Vị trí: xã Thiện Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

- Diện tích: 27,77 ha

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

- Địa chỉ website: http://vatlieudongnai.vn/

Đặc điểm:

Tổng mức đầu tư: 128 tỷ đồng.
Trữ lượng đá xây dựng khai thác: 9.956.976 m3.
Công suất khai thác giai đoạn 1: 354.000 m3/năm
Công suất chế biến giai đoạn 1: 354.000m3/năm.
Tuổi thọ Mỏ: 16,3 năm.