- Tên dự án: Mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 1 (3ha)

- Vị trí: Phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai

- Diện tích: 3ha

- Đơn vị quản lý: Công ty CP Cảng Đồng Nai

- Địa chỉ website: http://www.dongnai-port.com/

Lợi thế cạnh tranh:

Là một trong những cảng biển địa phương thuộc Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5); Cảng Đồng Nai nằm sâu trong nội địa, cách các khu công nghiệp (KCN) lớn ở Biên Hòa, KCN Bình Dương, KCN Đông Bắc Tp. Hồ Chí Minh không quá 50km đường bộ; Cảng có lợi thế to lớn về chân hàng, giữ vai trò quan trọng của một trong những đầu mối lưu thông hàng hóa thuận lợi.