- Tên dự án: Nhà Lồng Chợ Biên Hòa

- Vị trí: TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

- Diện tích: 1122m2

Đặc điểm:

Giá trị dự án: 16,072 tỷ đồng