- Tên dự án: Nhà xưởng cho thuê – KCN Châu Đức

- Vị trí: KCN Châu Đức, Xã Nghĩa Thành Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Diện tích: 5.2 ha - Tỷ lệ lấp đầy: khoảng 25%

- Đơn vị quản lý: Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Tổng Công ty Sonadezi)

Đặc điểm: