- Tên dự án: Hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn 2, công suất 100.000m3/ngày.

- Vị trí: xã Thạnh Phú-huyện Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Đơn vị quản lý: Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai

- Địa chỉ website: https://dowaco.vn

Lợi thế cạnh tranh:

Mở rộng Nhà máy xử lý nước lên công suất 200.000m3/ngày, bao gồm mở rộng các hạng mục trong Trạm bơm nước thô, Mạng lưới tuyến ống của khu vực dự án ở thị trấn Thạnh Phú, huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để đáp ứng nhu cầu dùng nước trong khu vực.