- Tên dự án: Tuyến ống cấp nước D400 vào Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn huyện Long Thành.

- Vị trí: huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích: không sử dụng đất, tuyến ống cấp nước nằm trong phạm vi hành lang tuyến đường giao thông và vỉa hè.

- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

- Địa chỉ website: https://dowaco.vn

Đặc điểm:

Xây dựng tuyến ống cấp nước chuyển tải trên đường ĐT 769 bằng ống HDPE có đường kính OD400 với tổng chiều dài 3.058m và 01 đồng hồ đo lưu lượng D400 cùng các phụ tùng, thiết bị trên tuyến.