- Tên dự án: Xây Dựng Trường Tiểu Học An Bình

- Vị trí: TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

- Đơn vị quản lý: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đồng Nai

Đặc điểm:

Giá trị dự án: 11,909 tỷ đồng