- Tên dự án: Xây Dựng Trường THCS Lê Thánh Tông

- Vị trí: Huyện Định Quán, T. Đồng Nai

Đặc điểm:

Giá trị dự án: 25,962 tỷ đồng
Khối hiệu bộ 2 tầng (459 m2), khối lớp học 36 phòng + thí nghiệm 3 tầng (1203,84 m2), khối đa năng 1 tầng và các hạng mục phụ trợ