- Tên dự án: Xây Dựng Trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng

- Vị trí: Huyện Định Quán, T. Đồng Nai

Đặc điểm:

Giá trị dự án: 15,170 tỷ đồng
Khối lớp học 3 tầng(902,88m2), khối nhà đa năng 1 tầng, khối hành chính 2 tầng(459m2) và các hạng mục phụ