- Tên dự án: Xây Dựng Trường Tiểu Học Nguyễn An Ninh (Tân Mai 2)

- Vị trí: TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

- Đơn vị quản lý: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đồng Nai

Đặc điểm:

Giá trị dự án: 29,250 tỷ đồng
Công trình cấp III(xây mới), khối lớp học A & B (3 tầng) 1103,03 m2, khối hành chính (3 tầng) 708,75,2, các hạng mục phụ trợ 236.25 m2